Клекнување
29/06/2016

Со два мали тегови, исчекорете напред со десното стапало; истегнете ја назад левата нога и подигнете ја петицата. Држејќи ја целата тежина на десната страна, свиткајте ја предната нога додека коленото на задната нога не го допри подот. Подигнете се назад во првобитната положба. Правете наизменично. Направете 10-12 повторувања.