Step up
29/06/2016

Поставете го десното стапало целосно на скала или стабилна платформа, и качете се со левата нога. Потоа слезете долу повторно со левата нога на растојание наназад од околу 30см; потоа десната
нога ја следи левата. Направете 12 пати, држејќи ги градите исправени, потоа сменете ги страните и повторете. Како што ќе станувате посилни, пробајте ја оваа вежба со тегови.